Zawiadomienie o przedłużeniu terminu oceny ofert w postępowaniach ofertowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 listopada 2022

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu oceny ofert w postępowaniach ofertowych nr:

  • Zapytanie ofertowe nr 1/2022/PBB z dnia 10.11.2022 r.
  • Zapytanie ofertowe nr 4/2022/PBB z dnia 10.11.2022 r.
  • Zapytanie ofertowe nr 5/2022/PBB z dnia 10.11.2022 r.
  • Zapytanie ofertowe nr 6/2022/PBB z dnia 10.11.2022 r.
  • Zapytanie ofertowe nr 7/2022/PBB z dnia 10.11.2022 r.
  • Zapytanie ofertowe nr 10/2022/PBB z dnia 10.11.2022 r.
  • Zapytanie ofertowe nr 12/2022/PBB z dnia 10.11.2022 r.

w ramach realizacji wniosku pt. „Przyroda bez barier – aktywni niepełnosprawni” w ramach grantu pn. „Dostępne parki przyrodnicze”, w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny”, realizowanego przez Fundusz w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, na podstawie umowy  nr POWR.04.03.00-00-0073/20 z dnia 30.07.2021 r.  z dnia 8 września 2021 r.

Decyzja jest konieczna ze względu na złożoność procedury postępowania ofertowego oraz potrzebę wyjaśnień i analiz złożonych ofert. Ogłoszenie odbędzie się w dniu 25 listopada 2022 r. o godz. 15.00.

 

Dyrektor        
Witold Kwapiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GWPK
Data utworzenia:2022-11-22
Data publikacji:2022-11-22
Osoba sporządzająca dokument:Beata Pawlak
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:583