Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zapytanie ofertowe Nr 5/2023/PBB z dnia 23.03.2023 r.

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Zaprojektowanie i wykonanie modeli zwierząt w ramach realizacji wniosku pt. „Przyroda bez barier – aktywni niepełnosprawni” w ramach grantu pn. „Dostępne parki przyrodnicze”, w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny”, realizowanego przez Fundusz w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, na podstawie umowy nr POWR.04.03.00-00-0073/20 z dnia 30.07.2021 z dnia 8 września 2021 r.

Termin złożenia oferty: 6.04.2023 r. do godz. 15.00

23 marca 2023
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe Nr 5/2023/PBB z dnia 23.03.2023 r.

Zapytanie ofertowe Nr 4/2023/PBB z dnia 16.03.2023 r.

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawę „Dostępnej mapy GWPK” do Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, w tym zebraniu i opracowaniu materiałów, wykonaniu projektu, druku i dostawie map, w ramach realizacji wniosku pt. „Przyroda bez barier – aktywni niepełnosprawni” w ramach grantu pn. „Dostępne parki przyrodnicze”, w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny”, realizowanego przez PFRON w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, na podstawie umowy nr POWR.04.03.00-00-0073/20 z dnia 30.07.2021 z dnia 8 września 2021 r.


Termin złożenia oferty: 23.03.2023 r. do godz. 15.00

16 marca 2023
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe Nr 4/2023/PBB z dnia 16.03.2023 r.

Zapytanie ofertowe Nr 3/2023/PBB z dnia 08.02.2023 r.

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Usługę polegającą na przebudowie strony internetowej zgodnie z zaleceniami audytu zgodności usług udostępnionych w Internecie, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019  r.o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848) w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych określonych przez standard Web Content Accessibility Guidelines 2.1 (WCAG), dla Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w ramach realizacji wniosku pt. „Przyroda bez barier – aktywni niepełnosprawni” w ramach grantu pn. „Dostępne parki przyrodnicze”, w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny”, realizowanego przez PFRON w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, na podstawie umowy nr POWR.04.03.00-00-0073/20 z dnia 30.07.2021 r. z dnia 8 września 2021 r.

Termin złożenia oferty: 15.02.2023 r. do godz. 14.00

8 lutego 2023
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe Nr 3/2023/PBB z dnia 08.02.2023 r.