Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zapytanie ofertowe Nr 6/2023/PBB z dnia 19.04.2023 r.

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

"Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: montaż  zewnętrznego podnośnika pionowego o wysokości podnoszenia do 3 metrów dla osób niepełnosprawnych, zapewniający dostęp do części pomieszczeń I piętra budynku Pracowni Dydaktycznej w Kowalu przy ul. Kołłątaja 24 w ramach realizacji wniosku pt. „Przyroda bez barier – aktywni niepełnosprawni” w ramach grantu pn. „Dostępne parki przyrodnicze”, w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny”, realizowanego przez Fundusz w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, na podstawie umowy nr POWR.04.03.00-00-0073/20 z dnia 30.07.2021 z dnia 8 września 2021 r.

Termin złożenia oferty: 26.04.2023 r. do godz. 14.00

19 kwietnia 2023
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe Nr 6/2023/PBB z dnia 19.04.2023 r.

Zarządzenie Nr 1/2023 Dyrektora Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego z dnia 5 kwietnia 2023 r.

Zarządzenie Nr 1/2023 Dyrektora Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostosowanie Pracowni Dydaktycznej GWPK do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz z wymianą pokrycia dachowego w formule „zaprojektuj i wybuduj”

5 kwietnia 2023
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 1/2023 Dyrektora Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego z dnia 5 kwietnia 2023 r.

Dostosowanie Pracowni Dydaktycznej GWPK do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz z wymianą pokrycia dachowego w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6a0cbef7-d3a8-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Rodzaj zamówienia publicznego: Roboty budowlane

Zamawiający: Województwo Kujawsko- Pomorskie: Gostynińsko- Włocławski Park Krajobrazowy w Kowalu

Tryb zamówienia publicznego: Tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp

Data ogłoszenia: 05.04.2023

Data składania ofert: 20.04.2023

Godzina składania ofert: 10:00

 

5 kwietnia 2023
Czytaj więcej o: Dostosowanie Pracowni Dydaktycznej GWPK do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz z wymianą pokrycia dachowego w formule „zaprojektuj i wybuduj”