Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zapytanie ofertowe Nr 16/2022/PBB z dnia 22.11.2022 r.

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Zakup pomocy dla osób niepełnosprawnych  dla Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w ramach realizacji wniosku pt. „Przyroda bez barier – aktywni niepełnosprawni” w ramach grantu pn. „Dostępne parki przyrodnicze”, w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny”, realizowanego przez Fundusz w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, na podstawie umowy nr POWR.04.03.00-00-0073/20 z dnia 30.07.2021 r. z dnia 8 września 2021 r.

Termin złożenia oferty: 29.11.2022 r. do godz. 15.00

22 listopada 2022
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe Nr 16/2022/PBB z dnia 22.11.2022 r.

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu oceny ofert w postępowaniach ofertowych

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu oceny ofert w postępowaniach ofertowych nr:

  • Zapytanie ofertowe nr 1/2022/PBB z dnia 10.11.2022 r.
  • Zapytanie ofertowe nr 4/2022/PBB z dnia 10.11.2022 r.
  • Zapytanie ofertowe nr 5/2022/PBB z dnia 10.11.2022 r.
  • Zapytanie ofertowe nr 6/2022/PBB z dnia 10.11.2022 r.
  • Zapytanie ofertowe nr 7/2022/PBB z dnia 10.11.2022 r.
  • Zapytanie ofertowe nr 10/2022/PBB z dnia 10.11.2022 r.
  • Zapytanie ofertowe nr 12/2022/PBB z dnia 10.11.2022 r.
22 listopada 2022
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o przedłużeniu terminu oceny ofert w postępowaniach ofertowych

Zapytanie ofertowe Nr 15/2022/PBB z dnia 21.11.2022 r.

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach realizacji wniosku pt. „Przyroda bez barier - aktywni niepełnosprawni" w ramach grantu pn. „Dostępne parki przyrodnicze", w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny", realizowanego przez Fundusz w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, na podstawie umowy nr POWR.04.03.00-00-0073/20 z dnia 30.07.2021 r. z dnia 8 września 2021 r.

Termin złożenia oferty: 28.11.2022 r. do godz. 15.00
21 listopada 2022
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe Nr 15/2022/PBB z dnia 21.11.2022 r.