Zapytanie ofertowe Nr 1/2023/PBB z dnia 10.01.2023 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 stycznia 2023

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostarczenie i nasadzenie roślin dla Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w ramach realizacji wniosku pt. „Przyroda bez barier – aktywni niepełnosprawni” w ramach grantu pn. „Dostępne parki przyrodnicze”, w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny”, realizowanego przez Fundusz w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa,  na podstawie umowy nr POWR.04.03.00-00-0073/20 z dnia 30.07.2021 z dnia 8 września 2021 r.

Termin złożenia oferty: 17.01.2023 r. do godz. 15.00

 

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) właściwe dla zamówień o wartości poniżej 130.000,00 zł, zgodnie z  art. 2 ust. 1 pkt 1 tejże ustawy.

Dyrektor        
Witold Kwapiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GWPK
Data utworzenia:2023-01-10
Data publikacji:2023-01-10
Osoba sporządzająca dokument:Ewelina Pawlata
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:802