Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Bilans z wykonania budżetu jednostki na dzień 31.12.2023 r.

10 maja 2024
Czytaj więcej o: Bilans z wykonania budżetu jednostki na dzień 31.12.2023 r.

Projekt analizy zagrożeń

Analiza zagrożeń i identyfikacja miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu i rekreacji na obszarze Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego

6 lipca 2023
Czytaj więcej o: Projekt analizy zagrożeń

Zapytanie ofertowe Nr 7/2023/PBB z dnia 14.06.2023 r.

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę polegającą na:
"Organizacji dwudniowego wydarzenia „Dni otwarte w GWPK – bez barier” dla Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w ramach realizacji wniosku pt. „Przyroda bez barier – aktywni niepełnosprawni” w ramach grantu pn. „Dostępne parki przyrodnicze”, w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny”, realizowanego przez Fundusz w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, na podstawie umowy nr POWR.04.03.00-00-0073/20 z dnia 30.07.2021 z dnia 8 września 2021 r.

Termin złożenia oferty: 21.06.2023 r. do godz. 14.00

14 czerwca 2023
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe Nr 7/2023/PBB z dnia 14.06.2023 r.